Home
  Organisatie
    • Filosofie
    • Profiel
  Dienstverlening
    • Maatwerk
    • Dienstenpakket
    • Referenties
  Contact

Onderstaande referenties geven een beeld van de persoonlijke ervaringen van en met Jan-Willem Meertens. Werkzaamheden die momenteel onder de onafhankelijke vlag van Bodem-ID worden uitgevoerd.

Limruss International BV (contactpersoon: dhr. G. Heldens)
Ontwerp van een zeer kostenbesparend bodemsaneringsconcept voor een gecombineerde verontreiniging van diesel en gechloreerde oplosmiddelen. "Jan-Willem Meertens heeft op zeer enthousiaste, gedreven en deskundige wijze via een second opinion een innovatief saneringsconcept ontworpen, waarmee zonder sloop van ons bedrijfspand een door de provincie goedgekeurd eindresultaat is bereikt. Dit tegen 20% van de kosten die oorspronkelijk door een gerenommeerd adviesbureau op circa € 1.500.000 waren begroot”.

De Barbanson Consult (contactpersoon: mw. mr. J.S.M. de Barbanson; NMI-gecertificeerd mediator)
Beoordeling van en second opinion bij diverse verontreinigingssituaties.
Sparringpartner bij probleemsituaties voor het genereren van oplossingen.

De Haan Minerale oliën (contactpersoon: dhr. W.J.D.M. de Vries)
Advisering in geval van diverse verontreinigingssituaties.
Second opinion en bijdrage in de juridische procedure, ten aanzien van resterende verplichtingen, bij een uitgevoerde bodemsanering met grootschalige restverontreiniging in Noord-Brabant.

CSO Adviesbureau (contactpersoon: dhr. drs. B. Timmerman)
Bijdragen aan saneringsconcepten, -ontwerpen en -plannen voor projecten in onder andere Veghel, Den Haag en Frankrijk.

TOWA Kagaku (Hiroshima, Japan)
Kennisoverdracht; begeleiding bij ontwerp en uitvoering van in-situ bodemsaneringen gebaseerd op anaërobe biologische afbraak.

Luxor Cleaners Zutphen (contactpersoon: dhr. H. Luth)
(management van onzekerheden)
“Jan-Willem Meertens heeft mij begeleid bij de bodemverontreinigingsproblematiek ter plaatse van mijn voormalige stomerijbedrijf Luxor Cleaners te Zutphen. Door het in beeld brengen van onzekerheden en mogelijkheden werd verkoop van mijn bedrijfspand (met lusten en lasten) mogelijk.”

Aanvullende referenties en CV kunnen op aanvraag verstrekt worden.

stuur een e-mail naar bodem-id