Home
  Organisatie
    • Filosofie
    • Profiel
  Dienstverlening
    • Maatwerk
    • Dienstenpakket
    • Referenties
  Contact

IDentificatie is het startpunt bij de dienstverlening van Bodem-ID.
Identificatie van het probleem, de risico’s en de onzekerheden.

   “zonder juiste diagnose geen juiste behandeling

Om de veelheid aan keuzes (mogelijkheden en beperkingen) te kunnen overzien en een evenwichtige afweging te maken, is een ervaren specialist nodig op de gebieden van wetgeving, techniek en kostenbeheersing; Identificatie van de oplossingen, de risico's, de onzekerheden en de kansen.

Een vroegtijdig inzicht in de problematiek voorkomt tijdnood in het traject. Tijdnood leidt vaak tot onzorgvuldigheid, hogere kosten en meer overlast. Haast kost geld.

Er zijn zelden kant en klare oplossingen. Alleen al op technisch gebied zijn deze afhankelijk van:
  - bodemtype, bodemopbouw (heterogeniteit)
  - grondwaterstand en grondwaterstroming
  - infrastructuur en (toekomstige) bestemming
  - type verontreiniging en horizontale en verticale verspreiding
  - bodemchemie en biologische processen

Dit vraagt om maatwerk door integratie van vakgebieden.

stuur een e-mail naar bodem-id