Home
  Organisatie
    • Filosofie
    • Profiel
  Dienstverlening
    • Maatwerk
    • Dienstenpakket
    • Referenties
  Contact

Bodem-ID brengt hoogwaardige adviezen uit, gebaseerd op:
  - Uitgebreide kennis op alle bij bodemsaneringsprojecten van belang zijnde vakgebieden
    (bodemonderzoek, geohydrologie, bodemchemie, bodemsaneringstechnieken, wetgeving,
    kosten);
  - Specifieke specialisatie op het gebied van bodemsaneringen met (biologische) in-situ
    en (biologische) on-site technieken;
  - Ruim 14 jaar praktische bodemsaneringservaring (ontwikkeling, ontwerp, uitvoering
    en afronding!) in een commerciële werkomgeving waar resultaatsgaranties een belangrijke
    rol spelen;
  - Een uitgebreid netwerk van ondersteunende specialisten.

Kenmerkend voor de stijl van Bodem-ID zijn:
  - snel inzicht in complexe situaties
  - gezond verstand oplossingen
  - zorgvuldigheid en persoonlijke aandacht;
  - creatieve en onbevooroordeelde instelling;
  - pragmatische en resultaatsgerichte werkwijze;
  - kritische “recht door zee” benadering.

Daarbij is Bodem-ID volstrekt onafhankelijk zonder banden met enige andere van de betrokken partijen. Dit uit zich in een hoge mate van klantgerichtheid en een oprechte en eenduidige informatieverstrekking aan de klant.

stuur een e-mail naar bodem-id