Home
  Organisatie
    • Filosofie
    • Profiel
  Dienstverlening
    • Maatwerk
    • Dienstenpakket
    • Referenties
  Contact

Bodem-ID biedt een deskundige en onafhankelijke visie op bodemverontreinigingsvraagstukken vanuit zowel advies-, onderzoeks- en aannemersgezichtspunt.

  IDentificatie van het probleem
  IDentificatie van kosteneffectieve oplossingen
  IDentificatie van risico's en onzekerheden

Het maatwerk van Bodem-ID levert een directe meerwaarde aan uw besluitvorming en draagt bij aan goed onderbouwde (strategische) beslissingen. Denkende en werkende vanuit het perspectief en de belangen van de opdrachtgever helpt Bodem-ID u om “deskundig opdrachtgever” te zijn.

Tenzij nadrukkelijk anders bepaald, werkt Bodem-ID volgens de voorwaarden van de Regeling Verhouding Opdrachtgever en Ingenieursbureau 2001 (RVOI 2001).
stuur een e-mail naar bodem-id